Mitä partio on?

Partio on lasten- ja nuortentoimintaa, jonka tavoitteena on tasapainoinen, itsenäisesti ajatteleva ja aktiivinen yhteiskunnan jäsen. Partio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka aatteellinen sanoma näkyy partiolaisten tunnuksena, partiolupauksena ja partioihanteina.

Partiopolku kulkee eri ikäkausien kautta sudenpennusta (7-9-v.) seikkailijaksi (10-12-v.), tarpojaksi (12-15-v.), samoajaksi (15-17-v.) ja vaeltajaksi (18-22-v.). Johtajina toimivat meidän lippukunnassamme yleensä aikuiset (yli 22-v.), samoajat ja vaeltajat. Kaikki lippukunnan sisäinen toiminta on vapaaehtoistoimintaa.

Kaikkien ikäkausien yhteinen tunnus on                                                                                             Ole valmis!